Adatvédelmi nyilatkozat táborozóknak

A jelen Adatvédelmi szabályzat („Szabályzat”) információt ad önnek a JDC Magyarország, 1075 Budapest, Síp utca 12, Magyarország („JDC Magyarország" vagy „mi”) adatfeldolgozási tevékenységeiről tekintettel a JDC-Lauder Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor („Szarvasi Tábor” vagy „Tábor”) jelentkezőinek és részvevőinek bizonyos személyes adataira.

A JDC Hungary által végzett adatkezelés célja a táborozók ("Táborozó") jelentkezéseinek és részvételének kezelése a Szarvas táborban és online eseményeken (Szarvas Goes Online, Szarvas Spirit Days), beleértve 

A Szabályzat szerkezete az alábbi:

 1. Ki az adatkezelő
 2. Mi az adatfeldolgozás jogi alapja, a feldolgozott személyes adatok köre, az adatok megőrzési ideje és kik az adatok fogadói
 3. Mennyi az adatfeldolgozás időtartama
 4. Adatfeldolgozók és szolgáltató
 5. Az ön jogai
 6. Az ön jogorvoslati lehetőségei
 7. Az Adatvédelmi szabályzat módosításai
 8. Hogyan léphet kapcsolatba velünk

1. Ki az adatkezelő

Ha jelentkezik és Táborozóként regisztrál a Szarvasi Táborban, akkor személyes adatainak adatkezelője a Szarvasi Tábort üzemeltető JDC Magyarország (Cím: 1075 Budapest, Síp utca 12; Email: reg@szarvas.camp; telefon: +361-888-9400) lesz.

2. Mik az adatfeldolgozás céljai, jogi alapja, a feldolgozott személyes adatok köre, az adatok megőrzési ideje és az adatok fogadói

Az általunk feldolgozott személyes adatok feldolgozásának bizonyos céljait, a feldolgozott adatok kategóriáit, az adatfeldolgozás jogi alapját, az adatfeldolgozás idejét és az adatokhoz hozzáférő személyek felsorolását az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Adatfeldolgozás célja és jogi alapjaAdatfeldolgozás jogi alapjaSzemélyes adatok / feldolgozott személyes adatok kategóriáiAdatok megőrzési idejeSzemélyes adatokat fogadók, vagy fogadók kategóriái
Jelentkezés és regisztráció a Táborba ideértve a Táborozók és törvényes képviselőik személyazonosságának ellenőrzését adatminőségi célokból és a velük való kommunikációt.Személyes adatokat szerződéses szükségszerűség alapján dolgozunk fel az Információs Törvény 6 (5)(a) paragrafusa alapján és 2018. május 25. napja után az ÁAR 6 (1) (b) paragrafusa alapján.

A vallásra vonatkozó adatokat az írásbeli hozzájárulás alapján dolgozzuk fel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Információs Törvény”) 5(2)(a) paragrafusa alapján és 2018. május 25. napja után az adat alany kifejezett hozzájárulásával az ÁAR 9 (2) (a) paragrafusa alapján.

Személyes adatainak megadása erre a célra szükséges feltétele annak, hogy szerződést kössön velünk. Ha azonban nem adja meg személyes adatait, akkor az ön részvétele és regisztrációja a Táborban késhet, vagy lehetetlenné válhat.

Személyes adatok:

 • Név, anyja neve, születési idő és hely, cím, e-mail cím
 • Utazáshoz használt dokumentum: típusa, száma, lejárat napja, kiállítás és ország.
 • Vészhelyzetben értesítendő személy neve, otthoni és munkahelyi telefonszáma, mobiltelefonszáma, e-mail
 • Elsődleges és másodlagos törvényes képviselő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
 • A jelentkező iskolájának megnevezése
 • Választott Szarvasi Tábor turnu
Vallásra vonatkozó adatok:
 • A zsidó kultúrával kapcsolatos mozgalmakhoz, eseményekhez, szervezetekhez való csatlakozása
A táborban való részvétele idején dolgozzuk fel az ön adatait, és az adatait töröljük a polgári jog vonatkozó rendelkezése szerinti 5 éves elévülési idő elteltével (Polgári Törvénykönyv 6:22 § (1)), kivéve, ha az adatok feldolgozása bármely törvényes követelés kezdeményezésével, érvényesítésével vagy védelmével kapcsolatban szükséges.
 • A JDC Magyarország Szarvasi Tábor központjában a programszervezők
 • Országos koordinátorok tudni szükséges alapon
 • WEBSTATION Bt. (1034 Budapest, Kecske utca 23.) mint szerver hoszting szolgáltatásokat biztosító adatfeldolgozó.
 • Az American Jewish Joint Distribution Committee  A Ronald S. Lauder Alapítvány
A jelentkezők egészségügyi alkalmasságának ellenőrzése a Táborban való részvételükhöz;Az adat alany írásbeli hozzájárulása az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Egészségügyi Adatok Törvény) 4(3) paragrafusa, az Információs Törvény 5(2)(a) paragrafusa és 2018. május 25. napja után az adat alany kifejezett hozzájárulásával az Általános Adatvédelmi Rendelet (ÁAR) 9 (2) (a) paragrafusa alapján. A személyes adatok megadása erre a feldolgozási célra önkéntes. Ha azonban nem adja meg személyes adatait, akkor az ön részvétele és regisztrációja a Táborban késhet, vagy lehetetlenné válhat.

Személyes adatok:

 • Név, anyja neve, születési idő és hely, cím, e-mail cím

Egészségügyi adatok:

 • Társadalombiztosítási vagy egészségbiztosítási szám (külföldi jelentkezők esetén)
 • Allergia (pl. bogárcsípés, méh, gyógyszer, pollen/por, élelmiszer és az allergén a szükséges megfelelő gyógykezeléssel)
 • Élelmiszer érzékenység
 • Magasság, testsúly
 • A jelenlegi egészségügyi állapotra vonatkozó információk (a Táborozó jelenleg szenved-e asztmában, cukorbetegségben, mumpszban, kanyaróban, bárányhimlőben, illetve van-e előtörténete, az állapot folyamatos természetű-e, és a jelentkező igényel-e kezelést)
 • Rendszeresen szedett gyógyszerek;
 • A résztvevő szed-e majd gyógyszert a tábor ideje alatt:
 • Bármely egyéb jelenlegi fizikai vagy mentális állapot, ami befolyásolhatja a részvételt.
 • Fizikai tevékenység korlátozása, ha van ilyenEgészségügyi előtörténetre vonatkozó információk (súlyos sérülések, műtétek, csonttörések)
 • Egészségügyi előtörténetre vonatkozó információk (súlyos sérülések, műtétek, csonttörések)
Az ön adatait hozzájárulása visszavonása, illetve a polgári jog vonatkozó rendelkezése szerinti 5 éves elévülési idő eltelte (Polgári Törvénykönyv 6:22 § (1)) közül a korábban bekövetkező eseményig dolgozzuk fel.
 • A JDC Magyarország Szarvasi Tábor központjában a programszervezők
 • A Szarvasi Tábor egészségügyi dolgozói 
A Táborozók / Törvényes Képviselőik fizetéseinek kezelése;Szerződéses szükségszerűség az Információs Törvény 6 (5)(a) paragrafusa alapján és 2018. május 25. napja után az ÁAR 6 (1) (b); valamint az ÁAR 6 (1) (c) paragrafusa alapján a könyveléssel kapcsolatos kötelezettségekkel kapcsolatban. A személyes adatok megadása szükséges feltétele annak, hogy szerződést kössön velünk. Ha azonban nem adja meg személyes adatait, akkor az ön részvétele és regisztrációja a Táborban késhet, vagy lehetetlenné válhat.
Személyes adatok:
 • Fizető neve;
 • Információ a Táborozó vagy első vagy másodlagos törvényes képviselője hitelkártya adatairól, ideértve a kártya típusát, a kártya számát, a lejárat napját és a CVC számot;
 • Információ a Táborozó vagy első vagy másodlagos törvényes képviselője bankszámla adatairól, ideértve a bank nevét és címét, valamint a bankszámlaszámot;
A személyes adatokat az adó meghatározására vonatkozó jog lejártáig dolgozzuk fel (Adótörvény) 202 (1) paragrafusa), vagy könyvelési nyilvántartások esetében a munkaviszony megszűnését követő könyvelési időszakra vonatkozó pénzügyi éve lezárása után 8 évvel töröljük (Könyvviteli Törvény 169. §).
 • CFO / a JDC Magyarország pénzügyi osztálya
A Szarvasi Tábor elérésének és hatásának értékelése vizsgálatokon keresztül.
Az adat alany írásbeli hozzájárulása az Információs Törvény 5(2)(a) paragrafusa alapján és 2018. május 25. napja után az ön kifejezett hozzájárulásával az ÁAR 9(2)(a) paragrafusa alapján. A személyes adatok megadása önkéntes. Azonban ha nem adja meg az adatait, akkor nem fogjuk tudni, hogy szükséges-e változásokat hozni a Táborban.Személyes adatok:
 • Név, születési város és ország, születési idő, kor, cím, lakóhely városa és országa, nemzetiség, e-mail és telefonszám.
 • Nem és iskolai végzettség.

  Vallásra vonatkozó adatok:
 • A zsidó kultúrával kapcsolatos mozgalmakhoz, eseményekhez, szervezetekhez való csatlakozása
 • Az ön adatait az adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulása visszavonásáig dolgozzuk fel.
 • Az American Jewish Joint Distribution Committee Európai, Ázsiai és Afrikai Alapítványának („AJJDC EAA”) JDC-Nemzetközi Közösségfejlesztési Központja („JDC-ICCD”)
 • Személyes szolgáltatások biztosítása a Táborozók számára, ideértve az élelmet, szállást, kulturális és egyéb szórakoztató programokat;Szerződéses szükségszerűség az Információs Törvény 6 (5)(a) paragrafusa alapján és 2018. május 25. napja után az ÁAR 6 (1) (b) paragrafusa alapján és az adat alany írásbeli hozzájárulása az Információs Törvény 5(2)(a) paragrafusa az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Egészségügyi Adatok Törvény) 4(3) paragrafusa, és 2018. május 25. napja után az adat alany kifejezett hozzájárulásával az Általános Adatvédelmi Rendelet (ÁAR) 9 (2) (a) paragrafusa alapján.  A személyes adatok megadása szükséges feltétele annak, hogy szerződést kössön velünk. Ha azonban nem adja meg személyes adatait, akkor az ön részvétele és regisztrációja a Táborban késhet, vagy lehetetlenné válhat.Személyes adatok:
 • Név, anyja neve, születési idő és hely, cím, e-mail cím

  Vallásra vonatkozó adatok:
 • A zsidó kultúrával kapcsolatos mozgalmakhoz, eseményekhez, szervezetekhez való csatlakozása

  Egészségügyi adatok:
 • Allergia (pl. bogárcsípés, méh, gyógyszer, pollen/por, élelmiszer vagy allergének a szükséges megfelelő gyógykezeléssel)
 • Élelmiszer érzékenység
 • Magasság, testsúly
 • A jelenlegi egészségügyi állapotra vonatkozó információk (a Táborozó jelenleg szenved-e asztmában, cukorbetegségben, mumpszban, kanyaróban, bárányhimlőben, illetve van-e előtörténete, és a jelentkező igényel-e kezelést)
 • Rendszeresen szedett gyógyszerek
 • A résztvevő szed-e majd gyógyszert a tábor ideje alatt:
 • Bármely egyéb jelenlegi fizikai vagy mentális állapot, ami befolyásolhatja a részvételt.
 • Fizikai tevékenység korlátozása, ha van ilyen  Egészségügyi előtörténetre vonatkozó információk
 • Az ön adatait hozzájárulása visszavonása, illetve a polgári jog vonatkozó rendelkezése szerinti 5 éves elévülési idő eltelte (Polgári Törvénykönyv 6:22 § (1)) közül a korábban bekövetkező eseményig dolgozzuk fel.
 • A JDC Magyarország Szarvasi Tábor központjában a programszervezők
 • A Szarvasi Tábor konyhai személyzete tekintettel a Táborozók élelmiszer-érzékenységeire.
 • Egészségügyi személyzet allergiák, tekintettel az élelmiszer-érzékenységekre, egészségügyi állapotra és a résztvevők szükségleteire.
 • A Tábor biztonságának biztosításaA JDC Magyarország jogos érdeke az Információs Törvény 6 (5)(b) paragrafusa alapján és 2018. május 25. napja után az ÁAR 6 (1) (f) paragrafusa alapján. A JDC Magyarország úgy véli, hogy a Táborozók adatainak feldolgozása elsőrendű jogos érdeke biztonsági okokból. A személyes adatok megadása jogszabályban előírt kötelezettség.
  Personal data:
 • Név és Táborozók felsorolása szobánként
 • A tábor minden résztvevője köteles fényképes személyazonosító igazolványt bemutatni.
 • Az adatokat addig kezeljük, amíg a Táborozó a Táborban tartózkodik.
  • Biztonsági személyzet
  Hírlevél szolgáltatások biztosítása - részvételi lehetősége küldése már ifjúsági programokra és bármely egyéb információ a JDC-vel kapcsolatban e-mailen vagy postán;Az adat alany hozzájárulása az Információs Törvény 5(1)(a) paragrafusa alapján és 2018. május 25. napja után az ÁAR 6 (1) (a) paragrafusa alapján. A személyes adatok megadása önkéntes. Azonban ha nem adja meg adatait, akkor nem fogunk tudni hírleveleket biztosítani önnek.

  Személyes adatok:

  • Név, anyja neve, születési idő és hely, cím, e-mail cím 
  • Elsődleges és másodlagos törvényes képviselő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
  Az ön adatait az adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulása visszavonásáig dolgozzuk fel.
  • A JDC Magyarország Szarvasi Tábor központjában a programszervezők
  • Az American Jewish Joint Distribution Committee
  • A Ronald S. Lauder Alapítvány
  Fénykép, video és képfelvételek készítése a Táborban és az ilyen felvételek engedélyezése a Szarvasi Tábor általános promóciós céljaira.Az adat alany írásbeli hozzájárulása az Információs Törvény 5(2)(a) paragrafusa alapján és 2018. május 25. napja után az ön kifejezett hozzájárulásával az ÁAR 9(2)(a) paragrafusa alapján. A személyes adatok megadása önkéntes. Azonban ha nem adja meg adatait, akkor nem fogjuk tudni feldolgozni az adatait.

  Személyes adatok:

  • Hang, kép, szimulált képmás, egyéb jellemzők, szóbeli és írásbeli nyilatkozattok.

  Vallásra vonatkozó adatok:

  • A zsidó kultúrával kapcsolatos mozgalmakhoz, eseményekhez, szervezetekhez való csatlakozása
  Ezeket az adatokat (fotó, videó és képfelvételek) az adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulása visszavonásáig dolgozzuk fel és tesszük közzé.


  • A JDC Magyarország IT és multimédia személyzete

  • Fénykép, video és képfelvételek közzététele a Táborban.
  • Az American Jewish Joint Distribution Committee
  • A Ronald S. Lauder Alapítvány

  3. Mi az adatfeldolgozás időszaka?

  Az ön személyes adatait nem tároljuk olyan formában, ami az észszerűen szükségesnek tartott időnél tovább lehetővé teszi, az ön azonosítását számunkra annak a célnak az eléréséhez amelyre az adatokat gyűjtöttük, vagy feldolgoztuk, vagy az adatok megőrzési idejére vonatkozó jogszabályok szerint. Az ön személyes adatait bármely esetben megőrizzük az ön részvétele idejére a Táborban valamint azt követően mindaddig, ameddig a törvényben meghatározott megőrzési időszak, vagy az ön részvételéből származó esetleges követelések le nem járnak.

  4. Adatfeldolgozók és szolgáltató

  A Szarvasi Tábor működése során igénybe vehetjük különböző adatfeldolgozók és külső szolgáltatók szolgáltatásait az ön személyes adatainak kezelésére és feldolgozására konkrét célokra a nevünkben és az utasításaink szerint. Az adatfeldolgozók védett, központi adatbázisokban, korlátozott hozzáféréssel, nyomtatott vagy elektronikus formában tárolhatják az ön személyes adatait. Az elektronikus adatbázisokat csak különleges felhatalmazott rendszergazdák kezelhetik és a mondott adatbázis csak az ilyen felhatalmazott személyek számára elérhető. Az adatfeldolgozók maximum addig dolgozzák fel az ön személyes adatait, ameddig a velük megkötött adatfeldolgozási szerződés érvényes és hatályos.

  5. Az ön jogai

  Az ön jogai (2018. május 25. előtt):

  A vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok értelmében ön, mint adat alany egyebek közt jogosult hozzáférni az információkhoz, helyreigazítást tenni adataiban, blokkolni, vagy megjelölni személyes adatait, töröltetni személyes adatait, valamint tiltakozni az adatfeldolgozás ellen. 

  (i) Ön jogosult hozzáférni az információkhoz:

  Kérésére felelős adatkezelőként biztosítjuk önnek az információkat az általunk feldolgozott adatokról, azok forrásáról/forrásairól, céljáról, jogi alapjáról, az adatfeldolgozó tevékenység idejéről, az adatfeldolgozók neve, címe és adatfeldolgozó tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és a megszüntetésére/megelőzésére tett intézkedésekről és adatok továbbítása esetén annak jogi alapjáról és fogadójáról. Ezt az információt írásban biztosítjuk a lehető legrövidebb időn belül, de a vonatkozó kérés kézhezvételétől számított 25 napon belül, értelmezhető formában. Ez az információ ingyenes ha ugyanerre az adatra még nem nyújtott be kérelmet abban az évben, amelyben az adott kérelmet benyújtotta. Más esetekben költségtérítést kérhetünk öntől.

  (ii) Ön jogosult adatai helyreigazításához: 

  Helyreigazítjuk személyes adatait ha az adatok nem felelnek meg az ön által nekünk átadott helyes személyes adatoknak.

  (iii) Ön jogosult blokkolni és megjelölni személyes adatait:

  Ön kérheti személyes adatainak blokkolását és megjelölését. Kérésére blokkoljuk személyes adatait vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ön jogos érdekeit. A blokkolt személyes adatokat csal akkor lehet feldolgozni, ha van olyan adatfeldolgozási cél, amely tiltja a személyes adatok törlését. Megjelöljük az általunk feldolgozott személyes adatait azok helyessége, pontossága vagy időszerűsége ellenére is, de ha a vitatott személyes adatok helytelen, pontatlan természete nem egyértelműen megállapítható.

  (iv) Ön jogosult törölni adatait: 

  Töröljük személyes adatait, ha azok feldolgozása törvényellenes, az érintett személy ezt kéri, a kérdéses adatok hiányosak vagy tévesek - és ez az állapot törvényesen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést nem tiltja törvény, az adatfeldolgozás célja megszűnt, vagy az adatmegőrzési időszak lejárt, vagy a törlést a bíróság, vagy a Magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelte el.

  (v) Adatkezelőként 25 nap áll rendelkezésünkre, hogy töröljük, blokkoljuk vagy helyesbítsük/kijavítsuk személyes adatait. Ha helyesbítési, blokkolási, vagy törlési igénye nem teljesül, akkor az adatkezelő köteles 25 napon belül írásban, vagy az ön hozzájárulásával elektronikus úton megindokolni a döntést. Más személy korrekcióra, blokkolásra, jelölésre vagy törlésre vonatkozó kérelmével érintett félként értesítjük önt és bárkit, akire az adatot korábban átruházták, kivéve ha az adatkezelés célja, vagy az ön jogos érdeke nem sérülnek, ha az értesítést nem küldjük el önnek. 

  (vi) Ön jogosult tiltakozni:

  Tiltakozhat személyes adatai feldolgozása ellen a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyes esetekben, vagy amikor a személyes adatok feldolgozása vagy átruházása csak azért szükséges számunkra, hogy megfeleljünk saját törvényes kötelezettségünknek vagy, hogy végrehajtsuk az adatkezelő, az adat fogadó, vagy egy harmadik fél jogos érdekeit, kivéve ha az adatfeldolgozást törvény írja elő. Az utóbbi esetben törvényes kötelezettségünk teljesülését követően teljesítjük az ön törlésre vonatkozó kérését. A tiltakozást a lehető legrövidebb időn belül, de a vonatkozó kérés kézhezvételétől számított 15 napon belül kivizsgáljuk és érdemi döntést hozunk, majd írásban értesítjük a kérelmező személyt. Ha úgy határozunk, hogy az adott tiltakozás indokolt, akkor abbahagyjuk az adatfeldolgozást, ideértve a további adatgyűjtést és adatok átruházását és blokkoljuk az adatokat és tájékoztatjuk azokat, akik korábban megkapták a tiltakozással érintett személyes adatokat a tiltakozásról és bármely, a tiltakozással kapcsolatban megtett lépésről és azokat, akik kötelesek intézkedéseket tenni a tiltakozás jogának érvényesítésére. Ha ön nem ért egyet a tiltakozásával kapcsolatos döntésünkkel, akkor megtámadhatja azt a bíróságon a döntés kihirdetését követő 30 napon belül. Jogai gyakorlásához lépjen kapcsolatba velünk. Ezzel kapcsolatban kérhetjük, hogy jogai gyakorlása előtt igazolja személyazonosságát.

  (vii) A sértett fél jogosult kompenzációra és kártérítésre:

  Megtérítünk a törvényellenes adatfeldolgozás, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése által okozott kárt. Személyiségi jogok megsértése esetén a sértett fél a Polgári Törvénykönyv 2:52 Paragrafusa szerint kérhet kártérítést. Az adatkezelő felelős az adatfeldolgozó által az adat alanynak okozott károkért. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kár elkerülhetetlen, az adatfeldolgozás hatókörén kívül eső okból következik be.

  Az ön jogai (2018. május 25. után):

  A vonatkozó adatvédelmi törvény értelmében ön jogosult lehet (i) hozzáférést kérni személyes adataihoz, (ii) kérni személyes adatai helyreigazítását, (iii) kérni személyes adatai törlését, (iv) kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását, (v) kérni adatai hordozhatóságát, (vi) tiltakozni személyes adatai feldolgozása ellen (ideértve a profilkészítés elleni tiltakozást, valamint az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat).   

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fent említett jogokat a vonatkozó nemzet adatvédelmi törvény korlátozhatja. Alább további információkat találhat jogairól az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének érvényességéig:

  (i) Hozzáférési jog

  Önnek joga lehet, hogy visszaigazolást kapjon tőlünk arról, hogy önt érintő személyes adatokat feldolgozunk-e, vagy sem és, ha igen, hozzáférést kérhet személyes adataihoz. A hozzáférési információ tartalmazza többek között a feldolgozás céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, és a fogadókat, vagy a fogadók kategóriáit, akiknek a személyes adatokat átadták, vagy át fogják adni.  Önnek joga lehet másolatot kapni a feldolgozott személyes adatairól. Az ön által kért további másolatokért észszerű díjat számíthatunk fel az adminisztratív költségek alapján.  

  (ii) Helyreigazítási jog

  Önnek joga lehet az önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyreigazítására. A feldolgozás céljaitól függően önnek joga lehet kiegészíttetni a hiányos személyes adatokat, ideértve a kiegészítő nyilatkozat biztosítását.

  (iii) Törlési jog (elfelejtés joga)

  Bizonyos körülmények között önnek joga lehet az önre vonatkozó pontatlan személyes adatok törlésére és nekünk kötelességünk lehet törölni az ilyen adatokat.  

  (iv) Feldolgozás korlátozásának joga

  Bizonyos körülmények között önnek joga lehet az ön személyes adatainak korlátozására. Ebben az esetben a vonatkozó adatokat megjelöljük és csak bizonyos célokra dolgozhatjuk fel őket.

  (v) Adatok hordozhatóságának joga

  Bizonyos körülmények között önnek joga lehet megkapni az önre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket ön bocsátott a rendelkezésünkre, strukturált, széles körbe használt és géppel olvasható formátumban és ön jogosult lehet ezen adatokat átruházni egy másik jogi személyre a mi akadályoztatásunk nélkül. 

  (vi) Tiltakozás joga és automatikus döntéshozatallal kapcsolatos jogok

  Bizonyos körülmények között önnek joga lehet az ön különleges helyzetére hivatkozva bármikor tiltakozni a személyes adatai feldolgozása ellen, ideértve a profilkészítést részünkről és részünkről elvárható lehet, hogy a továbbiakban ne dolgozzuk fel az ön személyes adatait.

  Ha az adatai feldolgozása hozzájáruláson alapul, akkor ön jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását a visszavonás előtti hozzájárulása alapján végzett feldolgozás törvényességének befolyásolása nélkül. Ráadásul ha az ön személyes adatait direktmarketing célokra dolgozzuk fel, akkor ön jogosult bármikor tiltakozni az önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, ideértve a profilkészítést addig a mértékig, ameddig az ilyen direktmarketinghez kapcsolódik. Ebben az esetben az ön személyes adatait a továbbiakban ilyen célokból nem dolgozzuk fel.

  Továbbá bizonyos körülmények között, automatizált egyedi döntéshozatal esetén ön jogosult emberi beavatkozást kapni, kifejezni álláspontját és megtámadni a döntést.

  6. Az ön jogorvoslati lehetőségei

  Ön emellett jogosult panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz. Ha úgy véli, jogait megsértették, akkor kapcsolatba léphet a Magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósági eljárást kezdeményezhet és kártérítést igényelhet a személyes adatok törvényellenes feldolgozása, vagy az adatvédelmi szolgáltatás biztonsági követelmények megsértése miatt elszenvedett károkért. Ha ön Magyarországon él, akkor ezennel tájékoztatjuk, hogy bírósági eljárást az adat alany állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei bíróságon lehet kezdeményezni.

  7. Az Adatvédelmi szabályzat módosítása

  A jelen Szabályzatot időről időre módosíthatjuk a, hogy megfeleljünk törvényes kötelezettségeinknek és az ön személyes adataival kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenységek bármely változásainak. A jelen Szabályzat módosításával vagy felülvizsgálatával kapcsolatban előzetesen tájékoztatjuk önt azon módon, ahogyan ön eredetileg tájékozódott erről a Szabályzatról. Ön meghatározhatja, hogy ez mikor volt legutóbb felülvizsgálva, utalva az ’UTOLJÁRA FRISSÍTVE” feliratra utalva a jelen Szabályzat elején.

  8. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

  Ha bármilyen kérdése van a jelen Szabályzat szerinti adatfeldolgozással kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a JDC Magyarországgal az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Cím: 1075 Budapest, Síp utca 12, Email: reg@szarvas.camp; Telefon: +361-888-9400.